Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

do mateřské školy Základní školy a mateřské školy Stod, příspěvkové organizace, pro školní rok 2017/2018  se koná ve čtvrtek 4. května 2017  od 14.00 do 17.00 h  v budově mateřské školy v Čapkově ulici.

U zápisu zákonní zástupci předloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list (oba dokumenty lze stáhnout  na webu ms.zsstod.cz nebo vyzvednout v mateřské škole), rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Pro děti, které do konce srpna  roku 2017 dosáhnou pátého roku věku, je předškolní vzdělávání od následujícího školního roku povinné.  Pokud ještě takové dítě do mateřské školy nedochází, je zákonný zástupce povinen přihlásit  toto dítě v termínu zápisu ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole.

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude každému dítěti přiděleno při zápisu.

Případné další informace podá pí Iva Hořanová, vedoucí učitelka pro třídy mateřské školy.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2017/2018: 

Děti budou k předškolnímu  vzdělávání přijímány v tomto pořadí:

  1. Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a děti umístěné v tomto obvodu v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v tomto pořadí:

– děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou pátého roku věku (povinné předškolní vzdělávání)

– děti, které před začátkem školního roku 2017/2018  dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku

– děti, které před začátkem školního roku2017/2018  dosáhnou třetího roku věku

– děti narozené do 30.6.2015

 V případě, že po přijetí těchto zájemců bude volná kapacita školy, uplatní ředitelka školy následující kritéria:

 2. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy, jejichž sourozenec je již zapsán k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Stod.

 3. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy, jejichž sourozenec je již žákem základní školy Základní školy a mateřské školy Stod.

 4. Ostatní děti starší tří let s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy.

 

Ve Stodě 14.3.2017                                                      Mgr. Martina Macánová, ředitelka školy

                                                                                                                                                                                                                 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.