V současné době probíhá dokončení nových webových stránek školy. Tento web tedy již není plně aktualizován.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v Čapkově ulici

Po dohodě se zřizovatelem školy a dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 3 ve znění pozdějších předpisů přerušuje ředitelka školy provoz tříd mateřské školy v Čapkově ulici dne 21. září 2017 z technických důvodů – celodenní přerušení dodávky elektřiny.
Provoz bude pokračovat od  22. září 2017.
Přerušení provozu se netýká tříd mateřské školy v Krandově ulici.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Informační schůzky pro rodiče

* Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 30.8.2017 od 16 h v budově mateřské školy v Čapkově ulici. Na schůzce budou rodiče informováni o provozu mateřské školy, způsobu hrazení úplaty za předškolní vzdělávání, budou seznámeni se seznamem věcí, které dítě potřebuje v mateřské škole a dalšími důležitými informacemi.

_____________________________________________________________

* Vzhledem ke změnám souvisejícím se zavedením povinného předškolního vzdělávání se uskuteční schůzka pro rodiče dětí, které plní toto povinné vzdělávání (tzn. děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let). Tato schůzka se koná ve čtvrtek 7.9.2017 od 16 h v budově mateřské školy v Krandově ulici. Zákonní zástupci budou informováni o povinnostech vyplývajících ze zavedení povinného předškolního vzdělávání, o způsobu omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole a dalších souvisejících  změnách.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Seznamy dětí ve třídách pro školní rok 2017/2018

Ve následujícím školním roce bude činnost mateřské školy probíhat opět ve dvou budovách:
třídy v Čapkově ulici: Žabičky, Kočičky, Včeličky,Motýlci, Zajíčci
třídy v Krandově ulici: Sovičky, Berušky
Seznamy dětí v jednotlivých třídách včetně přidělených značek ke stažení zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Slavnostní rozloučení nejen s předškoláky

DSC04401Ve čtvrtek 29. června  jsme se během slavnostního vyřazení rozloučili s vycházejícími žáky a přivítali jsme budoucí prvňáčky. Po úvodní písni v podání mladších spolužáků  představili deváťáci svým rodičům a dalším hostům vlastní prezentaci, která připomněla jejich společné zážitky od prvních školních let až dodnes. Vycházející žáci pak společně s předškoláčky obdrželi pamětní list a drobný dárek z rukou ředitelky školy a starosty města, kteří všem dětem i žákům popřáli ve svých projevech hodně štěstí a úspěchů v další životní etapě.
V závěru se všechny děti ze tříd Berušek, Soviček i Rybiček rozloučily se školkou písničkami.
Vycházejícím žákům i budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů v další životní etapě.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Červen v naší školce

Nastal červen.
Pomalými krůčky se k nám přiblížily prázdniny. A právě měsíc červen byl plný nových zážitků.
První veselá zábava  na nás čekala hned 1. června v podobě překvapení v parku pod nádražím. Dům dětí pro nás všechny z mateřské školy připravil dopoledne plné zábavných úkolů. Lovili jsme ryby, házeli míčky do lvích tlam, třídili předměty podle barvy a nakonec jsme si užili i skákací hrad.
Ve školce jsme také zhlédli dvě divadelní představení s poučením  –  Míček Flíček a O statečném kováři. Učíme se totiž dobře chovat  ve společnosti.
Od 12. do 16. června se celá školka oblékla do barev. Každý den měl jinou barvu      –  a my také.
V pondělí jsme byli žlutí my, paní učitelky i aktivity  ve školce. A tak to šlo celý barevný týden. Úterý bylo červené, středa modrá, čtvrtek zelený a pátek, ten byl duhový.
A to už nastal další týden –  kamarádi z devátých tříd základní školy nám uspořádali sportovní den na zdejším stadionu. Všichni závodili s obrovským  nasazením i ve velkém horku.  Za krásně prožité  dopoledne patří našim deváťákům velké poděkování.
A to ještě měsíc nekončil. Naši předškoláci zažili „první školní den“. Vyměnili si totiž své třídy, a pozor, i své paní učitelky se čtvrťáky. To bylo překvapení a legrace.
A jsme na konci měsíce.  Jako již tradičně nás čekalo ještě rozloučení s předškoláky v kulturním domě. Protože každá škola má svůj konec, tedy i ta naše.
A tak nám nezbývá než popřát  Vám i sobě  krásné a slunečné prázdniny.
 děti a paní učitelky z mateřské školy

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Seznam přijatých dětí

Pro školní rok 2017/2018 byly k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Stod, příspěvkové organizace, přijaty děti s těmito registračními čísly:
Seznam přijatých dětí od 1.1.2017 část A
Seznam přijatých dětí od 1.1.2017 část B
Seznam přijatých dětí od 1.1.2018
Seznam přijatých dětí od 1.5.2018

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Projekt „Naše město“

V týdnu od 15.5. – do 19.5.2017 probíhalo ve třídě Rybiček téma „Naše město“. Po seznámení s významnými budovami v našem městě a návštěvě zdejší radnice vytvořily děti své město. Nejprve nakreslily silnice, trávu, parkoviště, také řeku a jezírko. Poté začaly tvořit budovy, které rozmístily dle svých představ. Nakonec projektu nás čekalo vymyslet jméno pro město. Bylo několik návrhů. Po hlasování bylo zřejmé, že zvítězilo jméno „Rybičkov“. Naše město můžete zhlédnout na vlastní oči. A kde? Kde jinde než v městské knihovně.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

do mateřské školy Základní školy a mateřské školy Stod, příspěvkové organizace, pro školní rok 2017/2018  se koná ve čtvrtek 4. května 2017  od 14.00 do 17.00 h  v budově mateřské školy v Čapkově ulici. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Celá MŠ – Loučení se zimou

V zahrádkách se již ukázaly sněženky, a tak byl čas rozloučit se se zimou. A jak už to tak v naší školce bývá IMG_20170321_102148zvykem, každá třída si vyrobila Moranu a tu děti odnesly k řece. Tuto tradici každá třída doprovázela po svém, nejčastěji písničkou nebo básničkou. Nad řekou se děti rozloučily se zimou a vhodily ji do vody. Poté svými jarními písničkami přivítaly jaro. Tak zimo zase za rok…ahoj!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář